HERSTORIA najstarszej uczelni w Polsce rozpoczyna się od daru kobiety – Jadwigi Andegaweńskiej, która zapisała swoje klejnoty i stroje Akademii Krakowskiej i umożliwiła jej rozwój. W 2018 roku mija 100 lat, od kiedy sufrażystki wywalczyły prawa wyborcze, a Polska stała się niepodległa, i dokładnie 121 lat od kiedy kobietom pozwolono studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim (1897). W związku z tymi rocznicami chcemy zadać pytanie o to, jak od tego czasu zmieniła się ich sytuacja na uczelni, i zwrócić uwagę na kreowaną przez uniwersytet kulturę wizualną zdominowaną przez wizerunki majestatycznych mężczyzn. Czy „macierzysta uczelnia” – Alma Mater Jagiellonica – jest przychylna kobietom? Czy i jak w historii nauki i w polu wizualnym uczelni pojawiają się wizerunki kobiet? Niedawna publikacja „Córki Nawojki” (Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl, 2017) przekonuje, że kobiety, które tworzyły i tworzą uniwersytet są nadal mało widoczne. Czas to zmienić!