Uzyskaliśmy informację o istnieniu artefaktów świadczących o obecności kobiet w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mowa o obiektach takich, jak: 

egzemplarz pierwszego doktoratu obronionego przez kobietę na UJ (Archiwum UJ). Jest to doktorat Stefanii Tatarówny;

pióro Stefanii Tatarówny uzyskane od Stefanii Odrzywolskiej  (zdeponowane w Archiwum UJ);

karty wpisowe akuszerek z lat 1779–1850 (Archiwum UJ, sygnatura 292B);

księga rejestrująca procesy rektora UJ z kucharkami, którym notorycznie nie wypłacał wynagrodzenia, XV w., Archiwum UJ.