Chciałybyśmy zaproponować dwie ścieżki myślenia o hakowaniu wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego: teoretyczną, bazującą na dokonaniach Brachy L. Ettinger, oraz praktyczną, wykorzystującą nurt pop-up museum.