Zimmermaniada – strajk na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1910 roku − protesty studenckie przeciwko zatrudnieniu ks. Kazimierza Zimmermanna na Uniwersytecie Jagiellońskim na przełomie 1910 i 1911 roku, zakończone czasowym zamknięciem uczelni. Organizowane m.in. przez Jadwigę Bujwidową przy udziale Kazimiery Iłłakiewiczówny.

 Maria Skłodowska nie otrzymała posady na Uniwersytecie Jagiellońskim (a później została zaszczycona doktoratem Honoris Causa).

 Zofia Daszyńska-Golińska – ekonomista i socjolożka wykształcona w Szwajcarii, żona Ignacego Daszyńskiego; ze względu na lewicowe przekonania nie uzyskała habilitacji na UJ.

 Warto zajrzeć do wspomnień Jadwigi Sikorskiej-Klemensiewiczowej, jednej z pierwszych pełnoprawnych studentek UJ, farmaceutki, autorki wspomnień Przebojem ku wiedzy, Wrocław, Ossolineum 1961.

 Skandalicznie niewielka liczba doktorek honoris causa na UJ (np. brak Szymborskiej, chociaż jest Miłosz czy Wajda, łącznie na kilkuset mężczyzn kobiet jest ok. 5).

 Chociaż w Muzeum UJ kobiety są niemal niewidoczne (oprócz zwielokrotnionej Jadwigi i przedstawień mitologiczno-alegorycznych bodaj jedyny portret kobiety to obraz anonimowy z Holandii, XVI w.), to one głównie tam pracują jako strażniczki, przewodniczki czy kustoszki.